Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα Τζουμέρκα

Τόπος Εκδήλωση Ημερομηνία
Βουργαρέλι Γιορτή Βουνού Ιούνιο
Βουργαρέλι Πολιτιστικές εκδηλώσεις 4-12 Αυγούστου
Βουργαρέλι Τοπικό Πανηγύρι Προφήτη Ηλία 20 Ιουλίου
Παλαιοχώρι Βουργαρελίου Τοπικό Πανηγύρι Κόκκινη Εκκλησία 7-8 Σεπτεμβρίου
Αθαμάνιο Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 13-17 Αυγούστου
Κουρακάτες Αθαμανίου Τοπικό Πανηγύρι Αγίας Κυριακής 7 Ιουλίου
Παλαιοχώρι Αθαμανίου Τοπικό Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου
Αθαμάνιο Τοπικό Πανηγύρι Κοίμησης της Θεοτόκου 15 Αυγούστου
Αθαμάνιο Καγκελάρι 16 Αυγούστου
Αγ. Ιωάννης Αθαμανίου Τοπικό Πανηγύρι Αποτομής της Κεφαλής του Ιωάννη Προδρόμου 29 Αυγούστου
Μεσούντα Εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Άρη Βελουχιώτη Οργανώνονται την πλησιέστερη Κυριακή προς την ημερομηνία θανάτου του (16 Ιουνίου 1945) στο Φάγγο Μεσούντας)
Μεσούντα Τριήμερο πανηγύρι της Κοίμησης της Θεοτόκου 15-16-17 Αυγούστου
Κυψέλη Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (εκθέσεις – συναυλίες – θεατρικές παραστάσεις) 20-23 Αυγούστου
Κυψέλη Τοπικό Πανηγύρι Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 24 Αυγούστου
Δήμος Αγνάντων Άγναντα Γιορτή Τσίπουρου
Άγναντα Τοπικό Πανηγ ύρι Αγίων Τα  ξιαρχών 8 Νοεμβρ ίου
Σγάρα Καταρράκτη Τοπικό Πανηγύρι Αγίου Γεωργίου
Καταρράκτης Τοπικό Πανηγύρι Αγίου Κωνσταντί νου και Ελένης 21 Μαΐου
Καταρράκτης Τοπικό Πανηγύρι Πρ οφήτ η Ηλία 20 Ιουλίου

 

 

Καταρράκτης Τοπικό Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου
Καταρράκτης Αγίας Αικατερίνης 27 Νοεμβρίου
Θεοδώριανα Τοπικό Πανηγύρι Κοίμησης της Θεοτόκου 15 Αυγούστου
Θεοδώριανα Γιορτή της Προβατίνας
Καλαρρύτες Αντάμωμα βλαχόφωνων κοινοτήτων της περιοχής Ιούλιος και κρατά 2 μέρες
Μοναστήρι της Κηπίνας Τοπικό Πανηγύρι Ζωοδόχου Πηγής
Καλαρρύτες Τοπικό Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου
Καλα ρρύτες Τοπικό Πανηγύρι Κοίμησης της Θ εοτόκου 15 Αυγούστου
Καλαρρύτες Τοπικό Πανηγύρι Αγίου Νικολάου 6 Δεκεμβρίου

Περισσότερα για τα Τζουμέρκα

    Page: 1

    Comments are closed.